28 juni 2012

Afgelopen zondag stond in Trouw een artikel genoemd ‘Stilte als medicijn’. Het beschrijft een prachtige serie van de BBC over vijf Britten die hun drukke bestaan tijdelijk verruilden voor het kloosterleven.
Een van de deelnemers is een succesvolle ondernemer met een hard cynisch pantser, die in de stilte zijn jeugdherinneringen tegenkomt en daardoor zijn kwetsbare, liefdevolle kant her-ontdekt.

De abt van het klooster, Christopher Jamison, zegt in het artikel: ‘Altijd maar druk zijn, altijd maar lawaai – het is een van de grootste collectieve psychologische problemen van deze tijd. Veel mensen zouden graag bij zichzelf willen komen, maar het lukt ze niet. .. Altijd maar druk zijn is in onze tijd het bewijs dat je er bent en meetelt… Tegelijkertijd zorgt het voor onvrede.’ Het medicijn dat hij biedt, is stilte. ‘Stilte is dé manier bij uitstek om jezelf goed te leren kennen. Het is de toegangspoort tot de ziel.’
Zo blijkt in de serie een drukke copywriter tijdens de stiltedagen geconfronteerd te worden met gevoelens van rouw om haar overleden vader. Door de drukte in ons leven hoeven we dit soort gevoelens niet te ervaren. Maar gaandeweg raken we steeds verder vervreemd van wie we eigenlijk zijn, van onze diepste wensen en verlangens.

Abt Jamison zelf heeft een grote overgang gemaakt van het studentenleven naar het kloosterleven. Hij zegt: ‘Het voelde als een berg die beklommen moest worden. Gaandeweg veranderde er iets. Ik klom langzaam op, uiteindelijk kreeg ik een uitzicht te zien. Dat was niet niks. Het was een geheel nieuw zicht op het leven.’

Zo kun je in deze inspirerende serie zien hoe de deelnemers door de stilte in te gaan, meer zicht krijgen op hun leven en er een diepgaande verandering optreedt.

Stilte is ook in mijn werk een zeer wezenlijk onderdeel. Zoals een deelnemer het mooi verwoordde: ‘Door zo met mijzelf en anderen de diepte in te gaan heb ik kanten leren kennen van mijn ego aan ene kant en mijn ziel aan andere kant. Door wat ik heb geleerd en de stilte die ik heb ervaren, sta ik nu veel meer vanuit mijn zielscontact in het leven en in verbinding met anderen. Ik heb helder wat mijn zielsopdracht in dit leven is, en dat geeft een rijk gevoel.’