Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Je Plek in het Gezin

5 juni 2013 Vorige week gaf ik een lezing in Friesland over het thema ‘Je plek in het gezin’. Het leuke van zo’n avond is dat het thema voor iedereen herkenbaar is. En tegelijkertijd heeft iedereen een persoonlijk verhaal. Het blijkt dan weer dat de overeenkomsten in gedrag van een …

Stilte als medicijn

28 juni 2012 Afgelopen zondag stond in Trouw een artikel genoemd ‘Stilte als medicijn’. Het beschrijft een prachtige serie van de BBC over vijf Britten die hun drukke bestaan tijdelijk verruilden voor het kloosterleven.Een van de deelnemers is een succesvolle ondernemer met een hard cynisch pantser, die in de stilte …