Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Stilte als medicijn

28 juni 2012 Afgelopen zondag stond in Trouw een artikel genoemd ‘Stilte als medicijn’. Het beschrijft een prachtige serie van de BBC over vijf Britten die hun drukke bestaan tijdelijk verruilden voor het kloosterleven.Een van de deelnemers is een succesvolle ondernemer met een hard cynisch pantser, die in de stilte …