Privacy

Ik respecteer je privacy en behandel je gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en passend bij de aard van mijn bedrijf. Ik ben Arianne Wopereis-Bruijn, zelfstandig ondernemer en ingeschreven bij de kvk onder nummer 08128416 met bedrijfsnaam ‘Wopereis-Bruijn, coaching en training voor persoonlijke ontwikkeling’. De website die onder mijn bedrijf valt is www.ariannewopereis.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website. 

Als je vragen hebt, kun je mij bereiken via ariannewop@icloud.com.

Cookies

Deze website heeft geen cookies. Via mijn hostingpartij krijg ik wel anonieme statistieken over het gebruik van mijn website. 

Persoonsgegevens

Om in contact met mij te komen kun je mij een mail sturen, de gegevens die je daar in schrijft bijven vertrouwelijk. Voor betaalde diensten komen daar de gegevens bij die ik op de factuur moet zetten. Deze factuur deel ik met mijn boekhouder en het boekhoudprogramma Snelstart. Deze gegevens blijven vertrouwelijk.

Ik schoon mijn telefoon en computer op wanneer dat mij uitkomt. Als je er zeker van wilt zijn dat ik geen persoonsgegevens, e-mails of andere berichten van je heb, dan kun je mij verzoeken die te wissen. Neem daarvoor contact op. Je krijgt een bevestiging wanneer ik de gegevens heb verwijderd.

Let op: voor betaalde diensten geldt dat ik niets verwijder tot alle facturen betaald zijn. Ik ben wettelijk verplicht om facturen zeven jaar te bewaren. 

Voor sommige diensten werk ik samen met andere zelfstandig ondernemers. Jouw persoonsgegevens deel ik niet met hen, tenzij ik samen met andere(n) een training geef. Zij zullen jouw gegevens ook vertrouwelijk behandelen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten van Arianne Wopereis-Bruijn.

Toepassing

Ik maak soms verschil tussen zakelijke klanten (overheid, bedrijven en organisaties) en particuliere klanten (mensen die privé komen voor een coachings- of trainingstraject).

Offertes

Als je aan mij een offerte vraagt, zit je nog nergens aan vast.  

Mijn offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij op de offerte duidelijk een andere periode staat.

Je kunt een offerte omzetten in een contract door je handtekening eronder te zetten en naar mij terug te sturen. Dit mag natuurlijk digitaal. Voor offertes onder de 1000 euro is het voldoende om een e-mail te sturen met bijvoorbeeld de tekst: “Ik ben akkoord met deze offerte.”

Betaling

De betalingstermijn voor zakelijke en privé klanten is 14 dagen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Open inschrijving trainingen, workshops en retraites betaal je vooraf.
  • Voor grote of langdurige opdrachten maken we afspraken over gespreide uitvoering/oplevering en betaling. Deze staan op de offerte. 

Voor alle klanten geldt: afspraak is afspraak. Ik lever mijn dienst en producten volgens afspraak, jij betaalt volgens afspraak. Bij overmacht zoeken we contact en maken we een afspraak over een oplossing.

Mijn diensten

Mijn diensten zijn onder andere het geven van coaching, trainingen, lezingen, workshops, en retraites. Alle prijzen zijn vrijgesteld van btw omdat ik geregistreerd sta bij het CRKBO.

Open inschrijving

Sommige diensten bied ik aan via open inschrijving. Je schrijft je daarvoor in door mij een mail te sturen met daarin de vermelding dat je je aanmeldt voor de desbetreffende dienst. Ik stuur je dan een inschrijfformulier wat ingevuld teruggestuurd of gemaild moet worden. Let op: je inschrijving is definitief als het inschrijfformulier ingevuld bij mij binnen is.

Bij elke open inschrijving staat een minimaal aantal deelnemers vermeld. Zijn er drie weken van te voren niet genoeg aanmeldingen? Dan gaat de dienst niet door. Je krijgt je geld zo snel mogelijk terug of ik doe een voorstel voor een nieuwe datum.

Kan de dienst niet doorgaan door een calamiteit bij mij? Ik doe je een voorstel voor een nieuwe datum. Kun je dan niet of ben ik langer dan drie maanden uitgeschakeld? Dan krijg je je geld terug. 

Annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving is de volgende annuleringsregeling van toepassing: 

Bij annuleren meer dan acht weken voor aanvang van het traject wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annuleren tussen acht en vier weken voor aanvang wordt 20% van de prijs in rekening gebracht. Bij annuleren tussen vier en twee weken voor aanvang wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij tussentijds beëindigen van het traject wordt geen restitutie verleend, tenzij het gaat over (een deel van) de verblijfskosten die mogelijkerwijs door het conferentieoord in kwestie niet in rekening wordt gebracht. 

In geval van ziekte of andere vormen van overmacht gedurende een van de trajecten zal in samenspraak met de deelnemer naar een passende oplossing gezocht worden. Bij een eventuele restitutie wordt dit binnen 30 dagen verrekend. 

Coachingstraject

Privé coachingstrajecten en relatie coachingstrajecten: hiervoor geldt dat we tijdens het intake gesprek een schatting maken van het aantal coachingsgesprekken. Dit aantal kan in de praktijk afwijken omdat het coachingstraject eerder klaar blijkt te zijn of nog langere tijd nodig heeft, dit in samenspraak tussen Arianne en de klant(en).

Coachingstraject via werkgever: hiervoor wordt meestal een offerte gemaakt. Zie boven beschreven onder ‘offerte’: het moment van betaling voor een coachingstraject staat vermeldt in de offerte (bijvoorbeeld na iedere 5 coachingsgesprekken).

Ik vermeld de prijzen van mijn diensten op mijn website, de bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Trainingen in samenwerking

Sommige trainingen (of workshops/retraites/lezingen) bied ik samen met een (of meerdere) andere trainer(s) aan. Op de website zal vermeld staan bij wie je je moet aanmelden, met het mailadres. De voorwaarden gelden die op de website van die persoon staan. 

Intellectueel eigendom en copyright

Alle informatie op mijn website is vrij toegankelijk. Enthousiast? Vertel het anderen met een link naar mijn website. Teksten of beelden kopiëren van mijn website mag niet. Als je iets wil gebruiken, neem dan vooraf contact met mij op om daar afspraken over te maken.

Mijn ideeën als die van jou presenteren of verkopen mag natuurlijk ook niet. Verder zijn mijn ideeën er natuurlijk om te gebruiken en te verspreiden.

Als ik voor jou een product of idee ontwikkel, dan maken we afspraken over intellectueel eigendom en gebruik door anderen.

Aansprakelijkheid

Ik probeer mijn website goed bij te houden en alle informatie goed op te schrijven. Maar ik ben een mens, en die maken wel eens een foutje of vergeten wel eens iets. Je kunt me daar niet voor aansprakelijk stellen.

Vanuit mijn werk als coach/trainer is het mijn doel om jou verder te helpen in je leven en soms je blik op het leven en je karakter te verruimen/ te wijzigen. Wat je met die nieuwe opgedane ervaringen en kennis al dan niet doet, is jouw verantwoordelijkheid. Je kunt mij daarvoor niet aansprakelijk stellen.

Ontevreden of verschil van mening

Ik doe wat ik kan om klanten verder te helpen en tevreden te stellen. Als je niet tevreden bent, dan wil ik dat graag weten van je. Ik probeer dit dan samen met je te bespreken en met jou een goede oplossing te bedenken.

Als we er samen niet uitkomen, dan kunnen we hulp inschakelen, bijvoorbeeld van een mediator.

Tenslotte

Dit waren mijn privacy verklaring en algemene voorwaarden. Deze versie is van 1 februari 2023.

Met vriendelijke groet, Arianne Wopereis-Bruijn